Ferdinand joseph la menthe morton kimdir hayatı plakları


MORTON (Ferdinand Joseph LA MENTHE, Jelly Roll denir), amerikalı caz pi­yanocusu, orkestra yöneticisi ve besteci­si (Gulfport, Louisiana, 1885 – Los Ange­les 1941). Fransız kökenli bir ailedendir. 1902′den başlayarak, New Orleans’ın ün­lü mahallesi Storyville’deki kabarelerde çaldı. 1923′te Chicago’ya yerleşti, ama sık sık New York’a giderek Red Hot Peppers adlı orkestrasıyla birçok başarılı kayıt ger­çekleştirdi.
Ferdinand joseph la menthe morton kimdir hayatı plakları1930′larda gözden düştü. 1939′da fırtınalı yaşamöyküsünü anlattığı plak Mister Jelly Roll adıyla yayımlandı. Verimli bir besteci ve titiz bir orkestralamacı olan Morton, her ne kadar kendisinin öne sürdüğü gibi “cazın yaratıcısı” değil­se de, ragtime ile, daha sonra caz diye adlandınlan müzik arasında köprü kuran ilk piyanocudur.
Başlıca plakları: The Pearls (piyano solo, 1923), Doctor Jazz (1927), Smilirí the Blues Away (1929), Oh, didn’ the ramble (Sidney Bechet ile birlikte, 1939).

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt

Leave a Reply